Láska a partnerstvo

Hľadáte trvalého partnera?

Neexistuje na prvom rande!
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo, keď si hľadáme trvalého partnera, „neskočíme“ s tým, ktorého považujeme za potenciálneho, väčšinou hneď do postele? Chceme vedieť, či o nás skutočne stojí, nielen o spoločný sexuálny zážitok. Veď takému, ktorý nás chce hneď do postele, by sme asi ťažko uverili. Už len to, že dokáže byť verný.

Na druhej strane, ak sa chceme len pobaviť a nerátame s trvalejším vzťahom, väčšinou na krátkodobú „posteľnú“ známosť pristaneme, alebo ju sami vyhľadávame. To však neznamená, že z takejto „posteľovej“ známosti nemôže byť trvalý hodnotný vzťah, i keď je to výnimkou. V spoločnosti prevláda názor, že muži sú tí, ktorí viac vábia druhé pohlavie na krátkodobé zážitky, spojené s erotikou a sexom, avšak ukázalo sa, že ženy sú na tom prinajmenšom rovnako. Neexistuje žiadne vernejšie a menej verné pohlavie, rovnako ako v prípade žien, tak i v prípade mužov sa nájdu nenásytníci, ktorí vyhľadávajú vzrušenie mimo partnerskej postele, či trvalého vzťahu. Súvisí to, pravdaže, aj s vekom a hodnotami, ktoré uznávame, i od toho, čo od života očakávame. Je logické, že ak niekto nemá vzťah k deťom, v živote (alebo v tom čase) netúži po vlastnej rodine a jeho cieľ je inde, zaujíma sa skôr o krátkodobé známosti.

Šanca nájsť si vhodného
Vráťme sa však k tomu, prečo, v prípade, že hľadáme stabilného partnera, odkladáme sexuálne hry na neskoršie obdobie, i keď by nám, trebárs, padli vhod. Podľa britských expertov ide o podvedomú záležitosť. Prostredníctvom matematických teórií, ktoré aplikovali na medziľudské vzťahy, pomohli psychológom zistiť, že odďaľovaním sexu žena selektuje „nekvalitných“ jedincov a zvyšuje tak šancu nájsť si dobrého partnera.

Náhlenie a stratený čas
Podľa časopisu Theoretical Biology, kde bola štúdia zverejnená, tým, že sa nevrhneme mužovi, ktorý nás láka hneď do postele, môžeme výrazne znížiť pravdepodobnosť, že sa zapletieme s nevhodným mužov ako partnerom. Takže, pôsobí to ako ochrana pred negatívnou skúsenosťou a zbytočne strateným časom. I keď sa odmietnutie sexu na prvých rande považovalo, a niekedy ešte stále považuje, za dôkaz slušnosti a mravnosti dobývanej dámy, má teda úplne iný význam. Vedci tvrdia, že odmietnutie sexu už len na prvom rande je kľúčovým pre získanie vhodného partnera a životného druha. Pozrime sa z druhej strany – čo si myslia muži o žene, ktorá sa im hneď vrhne do postele? Samozrejme, ako ktorí, ale väčšina by takúto partnerku nechcela na trvalý citový vzťah. Ďalšia vec je, že pri takomto rýchlom „spoznávaní sa“, vieme len minimum o charakterových vlastnostiach, názoroch, hodnotách, predstavách a vôbec o živote partnera. Je možné i spätné spoznávanie sa, akýsi reverzný chod, avšak málokedy je úspešný a zriedka je oň z jednej alebo druhej strany vôbec záujem. Navyše výskumy vedcov jasne dokázali, že muži, ktorí hľadajú hodnotný dlhodobý vzťah, sú ochotní s prvým sexom počkať. Tvrdia, že mužská ochota a snaha ďalej dvoriť žene je signálom, že bude pravdepodobne dobrým mužom. Dlhé dobývanie ženy je cenou za to, že sa zvýši šanca na súlož, a keď k nej dôjde, bude harmonickým zväzkom, z ktorého budú prosperovať obaja partneri.

Takže, rozhodne sa nám oplatí otestovať si svojho vytipovaného „princa“ a jeho trpezlivosť. A to i vtedy, ak vás mimoriadne priťahuje a chceli by ste si s ním sexuálne užiť čo najskôr. Vydržte, keď vydrží aj on, máte ruku v rukáve.

Sabína Zavarská

Zdroj: www.woman.sk

 

Created by Accelerate & Soyamedia.