Klinické štúdie

Klinické štúdie sa vykonávajú pred schválením akéhokoľvek lieku či vakcíny. Bez ich úspešného ukončenia nie je možné liek používať a predpisovať ho pacientom. Prebiehajú na celom svete, mnohých sa zúčastňujú pacienti z rôznych krajín. Do viacerých klinických štúdií je zapojené aj Slovensko. Verejne dostupný zoznam prebiehajúcich štúdií, ako aj tých, do ktorých ešte hľadajú dobrovoľníkov, nájdete na stránke www.clinicaltrials.gov (v angličtine). O štúdiách na Slovensku sa môžete informovať aj u odborných lekárov.

Pred rozhodnutím vstúpiť do klinickej štúdie si musíte uvedomiť, že ide o skúmanie lieku, ktorého všetky účinky ešte nemusia byť známe. Vždy starostlivo zvážte možné riziká a výhody, ktoré Vám účasť na klinickej štúdii prinesie. Pri rozhodovaní Vám pomôže odborný lekár, ktorý Vám odpovie na všetky otázky.

Created by Accelerate & Soyamedia.