Výsledky liečby a prognóza pacientky

Tak ako pri všetkých onkologických ochoreniach, aj pri liečbe rakoviny krčka maternice je rozhodujúcim faktorom štádium, v ktorom sa nádor odhalí a začne liečiť. Najväčšou šancou na trvalé vyliečenie je čo najskoršia diagnostika. Percento prežívajúcich pacientiek počas obdobia 5 rokov dramaticky klesá s vyššou pokročilosťou ochorenia:

  • v 1. štádiu ochorenia: viac ako 80 % pacientok
  • v 2. štádiu: 50 – 75 % pacientok
  • v 3. štádiu: 20 – 40 % pacientok
  • v 4. štádiu: len okolo 1 % pacientok
Created by Accelerate & Soyamedia.